Girişimsel Radyoloji

Girişimsel radyoloji

Girişimsel radyoloji, neredeyse her organ sistemindeki hastalıkları teşhis etmek ve tedavi etmek için minimal invaziv görüntü kılavuzlu prosedürleri kullanan tıbbi bir radyoloji alt uzmanlığıdır. Girişimsel radyolojinin arkasındaki kavram, hastaya riski en aza indirmek ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek için mevcut en az invaziv teknikleri kullanarak hastaları teşhis  ve tedavi etmektir. Bu prosedürler açık cerrahiye göre daha az risk, daha az ağrı ve daha iyileşme süresine sahiptir.